Multimedia » Audio

Baba’s bhajan CDs by Rama Basu are available. Please click the link to send an email to purchase CD from Lokenath Divine Life Mission’s Kolkata office.

Bhajan Bichitra 1. Sri Sri Ganesh Bandana
 2. Sadguru Gobinda
 3. Bhaja sriguru charanarbinda
 4. Sadguru joy joy
 5. Nandalala
 6. Mirabai
 7. Oma gonga
 8. Ek nir hash gongaji
 9. Harinayanmoni radhe
 10. Amar mukhe harinam
 11. Na rohi boikunthe

Janani Amar Ase - Agomoni Giti 1. Giri ebar amar uma ese
 2. Tobo karan dhoare parad misia
 3. Janani amar ase
 4. Eli ki go Uma
 5. Giri ganesh amar subhokari
 6. Seuli fuler alponate
 7. Durge durge durge
 8. Ke jane ma tobo maya
 9. Saranam parameshwaram

Lokenath Arunoday 1. Stotra
 2. Mongolaroti
 3. Stotra
 4. Jago jago
 5. Jago re nagarbasi
 6. Stotra
 7. Bhojo SriLokenath
 8. Joy Baba Lokenath
 9. Stotra
 10. Mahashristir sindhute
 11. Stotra
 12. Dayal dinabandhu
 13. Stotra
 14. Eso he Lokenath
 15. Namah SriLokenath
 16. Madhunam Lokenath
 17. Shanti path

Lokenath Sumiran 1. Jai Jai Lokenath
 2. Stotra - Janma Jayanti
 3. Bolo Jai
 4. Baba Stotra - Jai Lokenath
 5. Stotra Lokenath
 6. Lync - By a devotee
 7. Bhojo Govindam
 8. Stotra - Parama Dayal Baba
 9. Japo Naam - Stotra
 10. Jai Lokenath Lokeshwar
 11. Lokenath Anathashram
 12. Shanti Mantra

Murtagita - Gitanjali 1. Gurubandana
 2. Bhobosindhumajhe
 3. Joy jayati joy
 4. Monmotho Sri Jagannath
 5. Stotra
 6. Premindu Karunasindhu
 7. Eso eso guru
 8. Mahapurush Stotra
 9. Sri Sri Lokenath arati kirtan
 10. He lokeguru he Lokenath
 11. Stotra
 12. Sri Lokenath saranam
 13. Joy joy Baba Lokenath he
 14. Pranbhore Monbhore
 15. Shanipath

Om Namoh Shibay 1. Shib Stuti
 2. Dhayennitang Maheshang
 3. Jho eko aborne
 4. Tomiswaranang Paramang
  Maheswarang
 5. Om jha ta satyang
 6. Om tath purushay bidohe
 7. Om namoh shibay
 8. Om joda atom
 9. Om nomo shibay
 10. Om nomo shibay shantay
 11. Prabhumisha-manish-
  maseshgunang
 12. Karpur gour karunabatarang
 13. Ekong purnang nityang
 14. He biswanath shibshankar
 15. Mahadeb shibshankar sambho
 16. Satyang brabimi parolokhitang
 17. Koilam shailo bhabane
 18. Bagdebi dhritaballaki
 19. Om namoh shibay
 20. Shib pranam
 21. Namo shambhuray cha

Premmoy Lokenath - Premanjali 1. Jay Lokenath Jay Lokenath
 2. Tomar santan mora
 3. Joy joy Lokenath lokeshwar
 4. Tumi lokeshwar lokenath
 5. He Baba Lokenath bhagaban
 6. Loho amar prem
 7. Amar ishto Ke
 8. Joy joy joy joy Lokenath
 9. Nam koro nam koro nam
  koro bhaire

Sai Sudha 1. Stotra - Asitagirisaman
 2. Om Sai - Om Sai
 3. Sai natham
 4. Sai krishna Sai hari
 5. Sai sagguru - sada shivam
 6. Man mandir me
 7. Satyam shivam sundaram
 8. Sai krishna narayana
 9. Sai murari
 10. Om Sai narayana
 11. Jai jai jai Sai ram

Sri Sri Lokenath Lilamritam 1. Stotra
 2. Srinanti Gayanti
 3. Sri sri Lokenath lilamritam
 4. Joy joy Baba Lokenath
 5. Om trailingam shiblingam
  baradi dhameshwar joy
  Lokenatheswar
 6. Sadguru parameshwar
 7. Saranam guru saranam
 8. Bhojo guru charanam
 9. Krishna gehe sthita radha
 10. Premanande namanonde
  shanti path

Purush-O-Prakriti Gathanjali 1. Stotra
 2. Sri Sri Lokenath
 3. Jibonigatha
 4. Lokenath he joy tobo joy
 5. Prem pujan mor loho loho
 6. Parer pari he kandari
 7. Stotra
 8. Joy tara ma
 9. Stotra
 10. Stotra
 11. Soy tara tara tarini tara
 12. Stotra
 13. Joy tara tara tarini dhora
 14. Oma tara oma tara
 15. Dwar khule diye darao tara
 16. Oma tara tarini
  bhabadukho harini